Zaposleni

Uspešno in predano podjetje temelji na uspešnih in predanih delavcih!
Ekipa gradbenega podjetja Demir gradnje je pestra in vsestranska, saj le tako lahko poskrbi za vse dejavnosti podjetja, ki ne obsegajo le gradnje objektov, temveč še številne druge storitve na področju gradbeništva – na primer adaptacije, prenove in sanacije, zunanje in notranje ureditve, fasade, izolacije, elektro in strojne instalacije in še vrsto drugih storitev.

Za vsakim segmentom ponudbe stoji mojster, ki se na svoje področje posebej spozna, saj le tako lahko zagotavljamo kvaliteto pri vseh storitvah. Sodelovanje vseh zaposlenih pa je ključnega pomena pri projektih, ki obsegajo novogradnje in podobne večje projekte. 

V takšnih primerih je namreč pomembno sodelovanje vseh zaposlenih, kar se izkaže v kvaliteti končnega izdelka.

Posebna zahvala gre vsem delavcem podjetja, saj le skupno sodelovanje omogoča uresničevanje dolgoročnih načrtov. Uspešnost sodelovanja v ekipi se kaže v vedno večjem številu zadovoljnih strank ter v neprestanem razvoju in širitvi podjetja. Ker želimo tudi v prihodnje rasti vedno višje, se naša ekipa izobražuje in širi, zaposlujemo pa tudi nove mojstre z različnih področij.

sdf
Slovenščina