Ekologija

  • Podjetje Demir gradnje je predano svojemu delu, hkrati pa tudi okolju, ki v končni fazi omogoča gradnjo hiš in življenje v naravi. Iz tega razloga smo tudi zavezani varovanju okolja, kar izkazujemo v širjenju energetske ozaveščenosti in v ekološkem pristopu.

  • Demir Gradnje d.o.o. ekologija

Ekologija je pomemben člen v procesu dela našega podjetja, saj se na vsakem koraku trudimo izbrati alternativo, ki omogoča kakovostno delo s čim manjšim negativnim vplivom na naravo. V prvi vrsti seveda mislimo na samo gradnjo, pri kateri je mogoče ogromno storiti tudi za čistejše okolje. Spodbujamo gradnjo energetsko učinkovitih objektov, prav tako pozdravljamo nove, alternativne vire energije, ki ne izkoriščajo več neobnovljivih in onesnažujočih goriv. Skozi leta smo pridobili ogromno izkušenj, ki nam danes pomagajo pri načrtovanju naravi prijaznih objektov, takšnih, ki bodo seveda zadovoljili tudi naročnike. Ekološkega pristopa pa strankam ne vsiljujemo – vsakomur prepuščamo svobodno izbiro, da se odloči, kakšna bo njegova hiša oziroma druga zgradba. A kljub temu imamo na naši strani možnost, da med samim procesom gradnje skrbimo za naravo – to storimo tako, da uporabljamo naravi kar se da prijazne postopke in orodja, ne uničujemo okolja po nepotrebnem, skrbno ravnamo z odpadnim materialom in podobno. Tudi če stranka sama ne zahteva takšnega ravnanja smo veseli, da lahko ravnamo ekološko in hkrati uresničimo želje naročnika.

Ekologija je pomemben člen v procesu dela našega podjetja, saj se na vsakem koraku trudimo izbrati alternativo, ki omogoča kakovostno delo s čim manjšim negativnim vplivom na naravo. V prvi vrsti seveda mislimo na samo gradnjo, pri kateri je mogoče ogromno storiti tudi za čistejše okolje. Spodbujamo gradnjo energetsko učinkovitih objektov, prav tako pozdravljamo nove, alternativne vire energije, ki ne izkoriščajo več neobnovljivih in onesnažujočih goriv. Skozi leta smo pridobili ogromno izkušenj, ki nam danes pomagajo pri načrtovanju naravi prijaznih objektov, takšnih, ki bodo seveda zadovoljili tudi naročnike. Ekološkega pristopa pa strankam ne vsiljujemo – vsakomur prepuščamo svobodno izbiro, da se odloči, kakšna bo njegova hiša oziroma druga zgradba. A kljub temu imamo na naši strani možnost, da med samim procesom gradnje skrbimo za naravo – to storimo tako, da uporabljamo naravi kar se da prijazne postopke in orodja, ne uničujemo okolja po nepotrebnem, skrbno ravnamo z odpadnim materialom in podobno. Tudi če stranka sama ne zahteva takšnega ravnanja smo veseli, da lahko ravnamo ekološko in hkrati uresničimo želje naročnika.

Vsakdo bi moral ravnati ekološko. Temu načelu v našem podjetju pritrjujemo z zgledom, ki bo, upamo, navdihnil tudi druga podjetja po Sloveniji in v svetu. Čeprav se ekologija za marsikoga na kratki rok ne izplača, je dolgoročno ne le najboljša, temveč edina opcija, če želimo živeti zdravo in prijetno.